Hope For The Children

Het nieuwe klaslokaal

Overstroming in het dorp

 

 

 

Toen we in november 2014 naar Cambodja gingen waren de regens net voorbij, maar ze hadden lelijk huis gehouden… Heel veel wegen, huizen, zelfs dorpen waren overstroomd. ook voor ons betekende dit problemen om al het materiaal dat we meebrachten in het dorp te krijgen. Ook de speelplaats van ons schooltje was helemaal overstroomd. daarom hebben we afgesproken om in de toekomst infrastructuurwerken te doen zodat dit niet meer kan gebeuren.

Opening nieuw schoolgebouw met Miss België

2 juni 2013!

Op 2 juni werd het nieuwe schoolgebouw geopend!!

Dit in aanwezigheid van Miss België, die verantwoordelijk was voor de sponsoring van het gebouw.
Thierry, Sinthay, de districtsgouverneur, de minster van onderwijs en alle inwoners van het dorp waren erbij !
We hebben gezorgd dat alle inwoners, volwassenen en kinderen die dag een warme maaltijd kregen.

Bouw van de school

Eind maart 2013:

Men is gestart met het bouwen van het nieuwe schoolgebouwtje.
Dit gebeurt door een bouwbedrijf dat gekozen werd door Sinthay en door de lokale mannen. Op die manier wordt het een stukje goedkoper.
Ondertussen is men al goed gevorderd en is de opening gepland op 2 juni.
In het gebouwtje bevinden zich 2 klassen ( een kleuterklas en een lagere klas ) en een ruimte voor de leerkrachten met didactisch materiaal.

Ons eerste bezoek in nov 2012

In november 2012 hadden we een meeting met de chief, de ouderlingen van het dorp en met de directeur van de school.

In dat gesprek hebben we hen gevraagd wat momenteel de grootste nood was, voor de school, voor het dorp.
Hun antwoord was unaniem : een bijkomend gebouw voor de school, zodat alle klassen terzelfdertijd les kunnen hebben. Nu zijn er maar 3 leslokalen en kan er maar een halve dag les gegeven worden : de oudste in de voormiddag en de jongste in de namiddag.
Wij zijn dan ook blij dat we de middelen gekregen hebben van de organisatie “Miss België” om aan deze nood te voldoen.

Ondertussen zijn er al plannen opgemaakt en is er al een prijsbestek !
De mannen van het dorp zeiden dat ze zelf willen meehelpen om het gebouw te zetten om het zo betaalbaar te maken.

 

Hier vind je een eerste ontwerp van het gebouw met 2 klassen en een ruimte voor boeken en didactisch materiaal.

afb-schoolplan