NOTEER IN JULLIE AGENDA : WANDELING HFTC 29 SEPTEMBER !!!!!!!!!!

Beste vrienden van Hope for the Children .

Het nieuwe jaar zijn we met heel veel enthousiasme  gestart.

We gaan weer een actief jaar tegemoet : Karen, een vrijwilligster werkt nog steeds in Rong Vean, en heeft er al veel kunnen verwezenlijken : ze heeft zich verdiept in “leren leren”, heeft hier een boek over geschreven en de lessen zeer goed opgestart. De kinderen zeggen dat ze hier goed door geholpen worden.

Ook Srey Thieng, een meisje uit ons dorp, geeft nu voor ons deze lessen.

Volgende week komen Lynn en Lucie, 2 studenten kleuteronderwijs van de Karel de Grote Hogeschool ons team versterken voor 3 maanden.

In deze brief, wat nieuws van Karen onze zeer actieve vrijwilligster en een verslag van Phollin.

We willen jullie ook laten kennismaken met Map, een vrouw in ons dorp met een handicap en die voor jullie een vraag heeft….

De 1e december werd het nieuwe schooljaar geopend in onze school. De studenten starten hun volgende stap, gaan naar een volgend leerjaar. Dit gaat steeds gepaard met een wandeling in het dorp.