Nieuwsbrief Hope for the Children juni 2022

De pandemie stak er gedurende twee jaar een stokje voor, maar in april konden Thierry en Carlos eindelijk opnieuw richting Rong Vean en Phnom Srok reizen om een paar zaken op orde te stellen. Een ideale gelegenheid om samen met de studenten en de teachers de werking van Hope for the Children eens onder de loep te nemen en om nieuwe toekomstplannen uit te stippelen. Natuurlijk maakte Thierry traditiegetrouw ook tijd vrij voor de noodzakelijke medische check ups en loste Carlos een paar technische mankementen op. Ze kregen daarbij welgekomen versterking van Maloe Decorte, dochter van Frank, die afstudeerde als verpleegster. Maloe vergezelde Thierry en Carlos gedurende 12 dagen en nam onder meer de zorg voor Thai en Ming voor haar rekening. Zij initieerde de leerlingen van grade 7 tot 12 in een eerste seksuele voorlichting en ze bracht een bezoek aan het ziekenhuis in Phnom Srok. Tijdens het verblijf van de Belgische bezoekers werd het nieuwe jaar in Cambodja feestelijk ingeluid en konden alle gasten meegenieten van de festiviteiten.
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van wat er ondertussen reilt en zeilt in Rong Vean en Phnom Srok. Lotte Hellebuyck is er al een paar maanden aan de slag en dat werpt zijn vruchten af!

1.Voor wat, hoort wat

De kinderen van Rong Vean motiveren om het dorp van zwerfvuil te vrijwaren, dat doen we voortaan met een beloningssysteem. Met de centen die ze verdienen tijdens het opruimen, kunnen ze op schoolreis gaan. En ze schoten maar wat graag in actie!

Het idee kwam van Thierry: hoe meer afval de leerlingen in het dorp verzamelen, hoe meer geld ze verdienen. En die dollars kunnen worden ingeruild voor een schoolreis. Voor alle plasticflesjes en blikjes die ze rapen, krijgen ze punten die ze voor ‘schoolreiscenten’ kunnen verzilveren.
Lotte en Sayuon hielden in elke graad (7, 8 en 9) een democratische stemming waarbij telkens één leerling als verantwoordelijke werd verkozen. Wie dat ‘mandaat’ toegewezen kreeg, moet de grote opruimacties organiseren en alles nauwkeurig noteren: hoe vaak wordt zo’n zwerfvuilactie ondernomen, hoeveel zakken worden er telkens met afval gevuld, hoeveel geld is er verdiend. Er wordt ook nauwkeurig bijgehouden wie er wel en niet komt opdagen voor deze opruimingsacties want het is belangrijk dat ALLE leerlingen gemotiveerd zijn om het dorp proper te houden. Het goede nieuws: aan opkomst geen gebrek!

2.Ambachtelijk tapijtweven in Rong Vean

Het begon met het idee om tapijten aan te kopen en daarmee een klaslokaal aan te kleden, zodat het als creatieve ruimte kon worden ingezet. Dit basisidee nam geleidelijk andere proporties aan en groeide uit tot een fantastisch initiatief: een oudere vrouw uit het dorp zal de studenten leren hoe ze op de traditionele manier zelf tapijten kunnen weven met bladeren.

Phollin, Sayuon en Lotte waren aan het brainstormen hoe ze een klaslokaal voor Engelse les gezellig konden aankleden als ruimte voor creatieve bezigheden. Ze kwamen tot het schitterend idee om de leerlingen zelf tapijten te leren weven op de traditionele manier.
Vroeger was een dergelijke bezigheid ‘schering en inslag’ bij de vrouwen in het dorp, maar tegenwoordig is het helaas een uitstervend ambacht. Gelukkig zijn er nog een paar oudere vrouwen die op de traditionele manier tapijten van plantenbladeren kunnen weven. Eén van die cracks, die er zeer bedreven in is, is bereid om haar kennis door te geven aan de leerlingen en dat kunnen we alleen maar toejuichen!
Zo’n weefproces duurt een dikke week. De bladeren van een bepaalde grassoort worden na het oogsten gedurende een paar dagen gedroogd en daarna handmatig geweven. Dat moet ’s morgens gebeuren omdat de bladeren dan wat vochtiger en dus buigzamer zijn.
Het is de bedoeling dat de leerlingen drie of vier van die tapijten maken zodat de grote helft van het klaslokaal ermee kan worden bedekt. Ze zijn supergemotiveerd om dit als team te realiseren, hoewel het geen evidente klus is: het water waar de bladeren groeien, zit vol bloedzuigers en andere griezelige insecten…

Het positieve van dit verhaal is dat er een interessante en bijna verloren traditie in ere wordt gehouden, en naar de volgende generatie wordt doorgegeven, maar er zijn ook nog tal van andere voordelen aan verbonden:
– Materiaal dat de leerlingen zelf gemaakt hebben of waarvoor ze zelf moesten werken, zullen ze sowieso meer respecteren;
– Dit soort tapijten is ecologisch, vrij zacht, gemakkelijk in onderhoud en het gaat jarenlang mee;
– We betalen en steunen iemand uit het dorp die onze leerlingen dit mooie ambacht aanleert.
Win win dus over de hele lijn!

3.Nieuws uit de school in Phnom Srok, waar onze kinderen middelbaar onderwijs volgen.

E-mails versturen, een power point presentatie maken en werken in groepjes… Straks houdt dat allemaal geen geheimen meer in voor de leerlingen van Phnom Srok.

In samenwerking met een school uit Gent ( de leraar, Jasper Dejonghe heeft stage gelopen in onze school in Cambodja) leerden de leerlingen hoe ze een e-mail kunnen versturen. En meteen daarna schakelden ze al een paar trapjes hoger en startten ze met de lessen Power Point. Van de klas uit Gent kregen ze al een Power Point Presentatie te zien waarbij iedere leerling zichzelf voorstelt en nu zijn ze volop aan de slag om zelf ook een Power Point samen te stellen waarbij elke leerling uit ons studentencentrum in the picture komt.
Ondertussen spoorde Lotte de leerlingen ook aan om meer in kleine groepjes samen te werken en elkaar te helpen wanneer iemand een opdracht niet begrijpt. Dit was helemaal nieuw voor hen want tot dan waren ze gewend om maximum per twee te werken. Ze vonden dit initiatief zeer leuk en deden het fantastisch!

4.Verrassende resultaten in de middelbare school …

De conclusie na het bekijken van de resultaten roept gemengde gevoelens op: over de hele lijn goede punten voor Engels, maar een catastrofale score voor wiskunde. Gelukkig is er versterking op komst om de motivatie van de leerlingen bij te spijkeren en de nodige ondersteuning te bieden!

Lotte bezocht de klassen van het lager middelbaar en sprak met de leerkrachten Engels en Wiskunde van grade 7, 8 en 9. De scores van de voorbije drie maanden werden bekeken en vergeleken en ze roepen best wel wat vragen op.
Om te starten met het goede nieuws: De leerlingen doen het FANTASTISCH in de Engelse lessen. Zo goed als alle leerlingen hebben heel goede scores (iedereen is op zijn minst geslaagd). Volgens de leerkracht hebben de leerlingen van Rong Vean zelfs betere Engelse vaardigheden dan de leerlingen van andere dorpen.
De negatieve noot: GEEN ENKELE leerling van grade 7 is geslaagd voor wiskunde in de voorbije maanden. Met de leerkrachten wiskunde van de grades 8 en 9 wordt er in de eerste weken nog overlegd, maar uit de cijfers blijkt alvast dat er slechts gemiddeld tien leerlingen slagen op een klas van vijftig. Volgens de leerkracht van grade 7 ligt het probleem vooral bij de attitude van de leerlingen: ze tonen weinig interesse en zijn snel afgeleid …
We stellen inderdaad vast dat de studenten van grade 7, 8 en 9 het lastiger hebben in de klas, zelfs tijdens de lessen Engels. Maar bij een dergelijk laag slaagpercentage kunnen we de schuld niet alleen bij de leerlingen leggen. Daarom kijken we heel erg uit naar de komst van Christine, een gepensioneerde docente wiskunde, die de leerlingen hopelijk zal kunnen motiveren, ondersteunen en bijsturen.

5.Wat is er geworden van de leerlingen die afstudeerden aan onze middelbare school?

We waren natuurlijk benieuwd – en dat bent u ongetwijfeld ook – om eens te horen hoe het onze oud-studenten vergaat. Wie studeert er verder, wie is er aan het werk, wat zijn hun dromen en hun plannen …

Thierry sprak met 13 oud-leerlingen. Hij polste naar hun plannen, hun dromen en naar hun visie over de werking en de toekomst van HFTC.
Sommigen studeren ondertussen aan de universiteit van Phnom Penh, Siem Reap of Battambang. De 23-jarige Munttun bijvoorbeeld behaalde eerst een Associates Degree Economics en beëindigt binnenkort zijn studies als Economist aan de universiteit van Phnom Penh. Hij droomt ervan om op termijn een eigen bedrijf op te starten waarmee hij de mensen van Rong Vean en andere arme dorpen kan bijstaan: hoe maak je een financiële planning, wat is de beste periode om rijst te planten, hoe bescherm je de gewassen tegen insecten, hoe gebruik je meststoffen…
Zijn school fee en een paar jobs hier en daar maakten het mogelijk om zijn studies te bekostigen.
De 24-jarige Pheapkong en de 23-jarige Lemramek studeerden af als elektricien aan de technische school en gaan nu voor een bachelor elektriciteit aan de universiteit. Dit kon dank zij de financiële steun van de Don Bosco school, aangevuld met klussen die ze uitvoerden om hun studies te betalen. Beiden dromen ervan om een eigen zaak te openen.
Andere studenten behaalden een diploma verpleegster of volgden een opleiding Marketing, ICT of Financial.

Wat ons sowieso zeer gelukkig maakt en tevreden stemt, is dat er dank zij de inzet en de steun van alle sponsors en sympathisanten van HFTC, nu veel meer studenten zijn, op alle niveaus! Voor de start van het HFTC-project gaven heel veel leerlingen het op, zelfs in de lagere en de middelbare school. Het was toch verloren moeite en tijd want hun ouders hadden geen geld om studies te betalen. Stap voor stap leerden de jongeren inzien dat je WEL een toekomst kunt opbouwen, als je de kans krijgt om te studeren en bereid bent om daarvoor een inspanning te doen. De mogelijkheid om Engels te leren, was een kantelpunt in heel deze evolutie.

6.Nog enkele impressies uit Rong Vean, waar de basisschool is.

Naast het cognitieve, besteedt Lotte ook veel aandacht aan de sportieve en sociale karakter van de school. Na schooltijd worden er regelmatig sportieve en sociale activiteiten georganiseerd. De opkomst is steeds zeer groot !

7.Save the date

Ben je nog vrij op zondag 9 oktober? Noteer dan alvast de sponsorwandeling voor Hope for the Children in uw agenda. Die wordt afgerond met een gezellig samenzijn in De Vrijboom in Nokere. Allen daarheen!