Hope for the children

Leraren zonder grenzen

Ondertussen zijn we ook aangesloten bij Leraren zonder grenzen. Ons project is voorgelegd aan een commissie , en we kregen de goedkeuring, waarmee we heel blij zijn !!
Lzg is een organisatie die verschillende projecten ondersteunt, en onderwijs en zorg voor kinderen wil uitbreiden in ontwikkelingsgebieden.

Door Leraren zonder grenzen zullen we in de toekomst leraren naar Cambodja kunnen sturen, kunnen onze leraren ondersteuning krijgen en kunnen hen pedagogische hulpmiddelen aangeboden worden. Via leraren zonder grenzen zullen we ook fiscale attesten kunnen uitreiken.