Beste vrienden, sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja,

We zijn blij dat we in deze nieuwsbrief weer heel wat positief nieuws kunnen melden ivm ons project in Rong Vean, Cambodja.

Vorig jaar deden we reeds een aanvraag voor subsidie aan de provincie West-Vlaanderen maar deze werd jammer genoeg niet goedgekeurd. Dit jaar probeerden we dit opnieuw, deze keer met een  beter en lijviger dossier en het is ons gelukt !!! We kregen namelijk 20.000 € … Daardoor konden we ons tweede studentenhuis ( voor de jongens ) afwerken en konden we een derde verblijfsgebouw bouwen. In dit nieuwe gebouw kunnen er een 10-tal meisjes verblijven en indien er stagiairs, vrijwilligers of bezoekers uit België komen kunnen zij daar nu ook verblijven in een kamer met toilet en douche. Vroeger moesten ze steeds opnieuw de verplaatsing maken naar ons dorp Rong Vean. Er is ook een bureel in dit gebouw.

Deze zomer hadden we ook een aantal vrijwilligers op bezoek :

Laura Seymus : Een leerkracht en zorgcoördinator die 3 weken in het dorp verbleef en Engelse les gaf. U ziet hier een foto van Laura samen met Sinthay.

Nona en Silke Vanderhaegen : Nona en Silke waren een week in Rong Vean en zij maakten een werk en een powerpoint voor de mensen uit het dorp rond gezondheid, hygiëne en kinderziektes.

Justine Depaepe, een studente geneeskunde liep 1 maand stage in het dorp. Naast haar taak omtrent gezondheidszorg was ze een grote hulp voor Laura bij het opstarten van de reorganisatie van het onderwijs.

De Abdijschool van Zevenkerken was op inleefstage deze zomer, met 20 leerlingen, enkele leerkrachten en vader abt René Fobe. Ze hebben 3 huisjes van zieke dus arme mensen in het dorp verbeterd.

Hien Saiyuon is een meisje uit ons dorp Rong Vean. Zij heeft heel vlug de Engelse taal opgenomen, is een heel open en sociaal persoon en is vastbesloten iets te maken van haar leven !  Alle bezoekers van ons project kennen haar. Wij hebben haar gevraagd om enkele jaren voor ons te werken, zij zal de organisatie en coördinatie doen van alle projecten en bezoeken, ze geeft basic Engelse les aan de kleuters en lagere school kinderen. Het is onze bedoeling dat Saiyuon de taak van Laura kan verder zetten als Laura er niet meer is.

Laura Seymus, die deze zomer 3 weken vrijwilligerswerk deed in het dorp was zo enthousiast na haar verblijf dat ze vroeg om een langere periode bij ons in Cambodja te kunnen werken. Aldus hebben we Laura aangenomen voor een periode van 6 maanden. Laura is op 15 september vertrokken naar Rong Vean. Haar taak is het onderwijs te verbeteren en specifiek het Engels onderwijs, de begeleiding te doen van stagiairs van de VIVES hogeschool en van vrijwilligers, en Hien Saiyuon opleiden. Laura moet ervoor zorgen dat het onderwijs, na haar vertrek op een betere manier verloopt : meer regelmaat, meer structuur, meer creativiteit en betere leermethodes.

Laura pikte gretig in op het afvalproject dat gelanceerd werd door Noor, Nathalie en Marieke en ook door Miss Belgium. Met afval kan je ook heel creatief zijn ! Zie ook het filmpje dat op onze site te vinden is !

Aout is de Cambodjaanse huishoudster van ons Guesthouse. Zij onderhoudt het huis, ook als er geen bezoekers zijn, kookt wanneer nodig, wast de lakens…. Zij werkt heel efficient en daarom hebben we ook haar contract verlengd.

Wij hebben ook voor enkele uren per week een dansjuf aangeworven. Dit wordt gesponsord door de balletschool van Liesbeth Minne : Studio Minne. Dit is ook  een vorm van solidariteit : de dansende kinderen van hier geven de kans aan  de Cambodjaanse kinderen om weer voeling te krijgen met de traditionele Cambodjaanse dansen.  Elke zaterdag wordt er aan leerlingen ts 15 en 18 jaar 2 uur dansles gegeven, dit is een groot succes ! We proberen dit eventueel verder uit te breiden, indien we de nodige middelen hiervoor hebben ….

Begin oktober is Miss België opnieuw op bezoek geweest naar Rong Vean. Dit jaar was dat Angeline Pua. Zij was vergezeld door Zoë , kandidate Miss Universe en Darline Devos, voorzitter van de organisatie Miss België. Door de organisatie rond Miss België konden we ons tweede Student Home bouwen en daarom werd dit in hun bijzijn plechtig geopend. Onze studenten en Laura hadden een fantastisch onthaal geregeld. Onze dansjuf bereidde samen met de kinderen van het dorp een prachtig dansje voor, om te tonen aan de Missen.

De focus was dit jaar om het vuilnis project in het dorp te bespreken en oplossingen te zoeken. Vuilnis verzamelen is 1 ding maar waar moet het dan naartoe ? Samen met de dorpsraad wordt hier een oplossing voor gezocht. Sensibilisering is in ieder geval al een start.

Zo, dit was het weer ! We zijn blij dat samen met jullie al heel veel konden bereiken in Rong Vean !
In naam van het dorp hartelijk dank namens de vzw Hope For The Children.

Mochten jullie ons project nog een duwtje in de rug willen geven, dan kunnen jullie altijd een gift storten op BE48 5230 8027 2427 met vermelding Gift Lzg – Hope For The Children (rekeningnummer met fiscaal attest ) of op BE43 9730 7786 8301 (rekeningnummer zonder fiscaal attest )