In mei 2014 : gelukkige kinderen met hun speeltuin!

 

We zijn opnieuw naar Cambodja geweest, deze keer met 4 mensen : Thierry, Katrien, Petra en Willy.

Deze keer lag de focus vooral op het motiveren van kinderen én ouders om hen verder te laten studeren in het hoger secundair onderwijs. Dit is niet zo evident daar de hogere secundaire school ver van ons dorp ligt en daardoor zijn de kinderen verplicht om te verblijven in een soort internaat – guesthouse voor studenten. En dit kost natuurlijk geld ….

De klassen werden opgefrist met een nieuw laagje verf, we brachten opnieuw materiaal mee voor de kleuterklassen ( oa puzzels en muziekinstrumenten )

Nadat we een uurtje ter plaatse waren, kwam er plots een vrachtwagen het dorp binnen gereden, met een hele speeltuin op !! Dank zij jullie giften zijn we er in geslaagd dit te realiseren, onze beste dank. Onze rechterhand Sinthay had dit zo georganiseerd, wat een timing , wat zouden we doen zonder hem. De kinderen waren uitbundig : was dit voor hen ??

Lees hier onze nieuwsbrief van mei (.pdf) en dan onze nieuwsbrief van juli na ons bezoek.

Met een groter team naar het overstroomde dorp

November 2013: 

We zijn terug naar Rong Vean geweest en het dorp was overstroomd. Huisarts Mattijs en lerares Petra vergezelden ons.

Deze keer hebben we aan de 25 armste families 50 kg rijst en een pot bonen kunnen geven. In deze periode van het jaar is er hongersnood in Rong Vean doordat de rijstvelden helemaal overstroomd zijn.

Lees het verslag van Mattijs en van Petra  van deze fantastische week in Rong vean!
Hier vind je eveneens onze nieuwsbrief van november 2013.

Het regenseizoen in Cambodja loopt van juni tot oktober en dit jaar waren er grote overstromingen, ook in de streek van ons dorp. Daardoor is het dorp nu nog meer geïsoleerd dan anders, is de nieuwe weg die men 2 jaar geleden gelegd heeft op verschillende plaatsen weggespoeld. Het dorp is momenteel nog altijd niet bereikbaar per auto : wij moesten verschillende keren door het water rijden en het laatste stuk moesten we per bromfiets afleggen. Ook al het materiaal dat we meebrachten moesten we per bromfiets of per landbouwkar overbrengen. Transport is niet het enige probleem, een veel groter probleem is dat de rijstoogst grotendeels mislukt is door het vele water. Een rijstplant mag in het water staan maar niet onder water. De schoolgebouwen zijn meestal gespaard gebleven, enkel een 10 tal cm water stond even in de klassen. Erger is de speelplaats die tot nu toe nog steeds onder water staat.

 

Ons eerste bezoek in nov 2012

In november 2012 hadden we een meeting met de chief, de ouderlingen van het dorp en met de directeur van de school.

In dat gesprek hebben we hen gevraagd wat momenteel de grootste nood was, voor de school, voor het dorp.
Hun antwoord was unaniem : een bijkomend gebouw voor de school, zodat alle klassen terzelfdertijd les kunnen hebben. Nu zijn er maar 3 leslokalen en kan er maar een halve dag les gegeven worden : de oudste in de voormiddag en de jongste in de namiddag.
Wij zijn dan ook blij dat we de middelen gekregen hebben van de organisatie “Miss België” om aan deze nood te voldoen.

Ondertussen zijn er al plannen opgemaakt en is er al een prijsbestek !
De mannen van het dorp zeiden dat ze zelf willen meehelpen om het gebouw te zetten om het zo betaalbaar te maken.

 

Hier vind je een eerste ontwerp van het gebouw met 2 klassen en een ruimte voor boeken en didactisch materiaal.

afb-schoolplan