Opstart sociaal project

Juni 2013:

Bij ons bezoek in juni hebben we een sociaal project opgestart, omdat er in het dorp een aantal gezinnen in extreme armoede leven.

In Cambodja zijn er geen sociale voorzieningen zoals bij ons en daarom willen we een blinde vrouw , een gehandicapte vrouw en enkele mentaal zwakke mensen helpen door hen op regelmatige basis financieel te helpen.