Ming en Thai in the picture

Hope For The Children

Uit het logboek van Steffie Vermeersch, ergotherapeute

Ming is 20 jaar en houdt van muziek. Samen met haar broertjes en zusjes woont ze bij haar ouders in het dorp. Ming is geen doorsnee Cambodjaans jong meisje, ze heeft een meervoudige beperking. Dat houdt in dat ze assistentie nodig heeft voor alle dagdagelijkse dingen zoals zich wassen en aankleden, toiletbezoek, eten en drinken … Ook het voortduwen van haar rolstoel lukt niet zonder hulp en ze kan zich niet verstaanbaar maken met taal.
Zowel voor de ouders als voor de vrijwilligers definieert Steffie in haar handleiding een aantal zeer interessante tips om het emotionele en fysieke welzijn van Ming te verbeteren. Tegelijkertijd geeft ze een aantal guidelines om haar sociale participatie op te krikken en haar zelfstandigheid te optimaliseren.
Dat kan bijvoorbeeld door aangepast speelgoed, door spelletjes of activiteiten waarbij ervaringen worden opgedaan via tasten, door het inschakelen van hulpmiddelen voor communicatie (foto’s of voorwerpen) en hogere zelfredzaamheid, door basale stimulatietechnieken zoals het masseren van de ledematen….

Hope For The Children

Ming in de hangmat

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en stagiaires begrijpt Ming ondertussen al verschillende handelingen en gebaren, wat een zekere vorm van communicatie mogelijk maakt.
Het is evenzeer belangrijk dat Ming zo snel mogelijk zelfstandig leert eten en drinken, want telkens als haar ouders buitenshuis aan het werk zijn, is er niemand die voor haar kan zorgen. Er werd al gezorgd voor een aantal tools die daarbij kunnen helpen zoals bijvoorbeeld een aangepaste drinkbeker met en zonder rietjes. De handelingen die Ming daarbij moet uitvoeren, zou ze zo snel mogelijk onder begeleiding moeten kunnen aanleren. Aan de hand van het logboek van Steffie zullen de stagiairs die het komend jaar naar Rong Vean gaan hieraan verder werken.
Maar er zou nog veel meer kunnen worden gedaan …

Welke extra hulpmiddelen heeft Ming nodig?
Comfort-verhogend materiaal zoals een positioneringskussen, antislipmat, elektrische rolstoel zouden eveneens zeer welkom zijn! Herbruikbare luiers zijn ook voorhanden.

Hope For The Children

Thai met zijn fiets

Thai is 14 jaar en gek op spiderman. Aangezien zijn ouders in Thailand wonen en werken, verblijft hij samen met zijn broers en zusjes bij zijn grootouders. Thai werd geboren met spina bifida (open rug) en hydrocephalus (waterhoofd). Hij kan zich niet zelfstandig wassen en aankleden en ook voor het toiletbezoek (met een sondesysteem) heeft hij hulp nodig.
Zijn grootouders worden vooral gestimuleerd om hem naar school te sturen. De vrijwilligers en stagiaires werkten tot nu hoofdzakelijk aan de verbetering van zijn oog-handcoördinatie en aan het bijwerken van zijn leerachterstand. Ze probeerden hem ook meer te betrekken bij het reilen en zeilen in de community.
Aangezien Thai zelf zijn benen niet kan bewegen, is het belangrijk dat die zoveel mogelijk gemobiliseerd en gemasseerd worden. Ondertussen heeft hij ook aangepast incontinentiemateriaal, wat een positieve invloed heeft op zijn zelfvertrouwen en welgevoelen.
Ook Thai kreeg al wat aangepast materiaal zoals bijvoorbeeld vingergrepen om over potloden te schuiven, maar hij kan nog extra hulp gebruiken om zijn levenskwaliteit en zelfredzaamheid te verhogen.

Welke extra hulpmiddelen heeft Thai nodig?
– Aangepast bestek, orthesen, een positioneringskussen en ook een elektrische rolstoel zouden goed van pas komen.
– Training en therapie zouden zijn situatie enorm kunnen verbeteren.

Draaiboek

Steffie Vermeersch maakte een schitterend draaiboek met praktische tips om Ming en Thai zo efficiënt mogelijk te helpen. Het is een handige leidraad voor andere (toekomstige) stagiaires en vrijwilligers om de tijd die ze met Ming en Thai doorbrengen optimaal te besteden en verder te werken op de geboekte resultaten. Tegelijkertijd kunnen ze feedback geven over hun eigen begeleidingswerk en aanbevelingen doen voor wie volgt.
Klik hier om het volledige logboek te lezen: ……