Nieuwsbrief mei 2018

Beste vrienden en sympathisanten van het project Hope For The Children in Rong Vean, Cambodja,

Het is een tijdje geleden dat jullie van ons iets hoorden, maar dat betekent niet dat we stil gezeten hebben de laatste maanden… We hebben opnieuw heel veel dromen en plannen kunnen realiseren, en dat door jullie hulp !

Het laatste jaar zijn er heel veel bezoeken geweest van ons of onze medewerkers : dit was nodig om de bouwwerken op te volgen van de 3 studentenhuizen in Phnom Srok, om bezoeken van 2 colleges uit Ieper en Waregem voor te bereiden, om stagiaires op te volgen, voor enkele dringende medische problemen enz…

Zoals hiervoor al gemeld hebben we in Phnom Srok ( Provinciehoofdstad op een half uurtje rijden van ons dorp Rong Vean ) een nieuw verblijf- en schoolcentrum gebouwd. Dit centrum bestaat uit 3 gebouwen : een verblijfhuis voor de jongens, een verblijfhuis voor de meisjes en een schoolgebouw met 3 klassen. Die 3 gebouwen zijn nu klaar, maar dit ging gepaard met veel praktische problemen : hoe pakken we de watervoorziening aan ? Welk sanitair ? Beveiliging : afsluiting en poort…. We zoeken steeds de beste oplossing voor het laagste budget, maar dit is niet gemakkelijk vanuit België. Gelukkig is Sinthay, onze lokale medewerker er steeds voor ons, om ons hierbij te helpen.

Het nieuwe centrum hebben we Hopeforthechildren Student Home genoemd en is sinds februari in gebruik genomen. Momenteel verblijven er 25 meisjes en 10 jongens uit ons dorp, en op deze manier kunnen deze studenten door onze steun genieten van hoger middelbaar onderwijs. In het schoolgebouw is een computerklas, waar we al 6 raspberry pi computers ( eenvoudige desktopcomputers voor educatieve doeleinden) operationeel gemaakt hebben, een lokaal voor Engelse les en een all round lokaal. We hebben nu ook een ICT leerkracht aangeworven die 4 u per week les geeft aan onze leerlingen.

Toen tijdens de paasvakantie de H- Familieschool van Ieper opnieuw, voor de derde keer, naar ons dorp op bezoek ging met 20 leerlingen, zijn die heel creatief aan de slag gegaan en hebben ze een muur in het centrum mooi beschilderd met ons logo en de naam van het centrum.

In februari is het H-Hartcollege van Waregem met 22 leerlingen en 4 begeleiders op bezoek geweest in Rong Vean.

Er is ook een vertegenwoordigster van de dienst ontwikkelingssamenwerking van Stad Waregem, Rita Kestier meegeweest. Het werden prachtige dagen. Er werden allerlei aktiviteiten georganiseerd, oa grime : de kinderen vonden het heel fijn om geschminkt te worden !

De leerlingen sliepen bij de mensen thuis, moesten verplicht 1 dag meewerken in het gezin waar ze verbleven en gaven wat les in de klassen.

Op 4 mei ll heeft het College ook een benefiet georganiseerd tvv ons project, waarvoor dank !!!

Hier 2 impressies van leerlingen die de kans kregen om deze ervaring op te doen .

Eind maart zijn Frank en Lieve Decorte – Coucke op bezoek geweest naar het dorp. Lieve is verantwoordelijk voor de opvolging van de beursstudenten die studeren aan de hogeschool of universiteit in Phnom Penh, Siem Reap of Sisiphon. Door onze tussenkomst met een beurs krijgen 18-jarigen de kans om verder te studeren. Lieve volgt alles nauwkeurig op, we vinden het belangrijk dat de jongeren ook werkelijk studeren, zich blijven inzetten en resultaten halen. Dat is de voorwaarde om een beurs te krijgen. De beurs bedraagt 300 dollar per jaar.

In mei hebben we opnieuw 2 studentes geneeskunde die in ons dorp verblijven en stage lopen in het ziekenhuis van Phnom Srok. Ondertussen is er door onze tussenkomst een officieel samenwerkingsakkoord gesloten tussen UGent en Phnom Srok Hospital, om jaarlijks studentes op stage te hebben.

En last but not least : we hebben ook een officieel samenwerkingsakkoord met Stad Waregem, die ons 3 jaar financieel en logistiek zal ondersteunen om de uitwisseling met het college te begeleiden.

Ondertussen heeft ons project veel werkingskosten : beurzen voor studenten hoger middelbaar, leerkrachten financieel ondersteunen, Engelse leraar betalen, ICT leraar betalen enz …

Daarom hebben we jullie steun nodig !!! Een aantal onder jullie steunen ons per maandelijkse domiciliëring en dit is heel handig voor ons : zo weten we vooraf op welke maandelijkse inkomsten we kunnen rekenen. Wie ons hierbij wil steunen kan via uw bank een maandelijkse betaling aangaan op de rekening van Leraren zonder grenzen en hier krijg je dan automatisch een fiscaal attest voor (ook bruikbaar voor privé inkomensbelasting vanaf 40 €/jaar )

Hieronder vind je de gegevens:

MET FISCAAL ATTEST :   Storten op rekening Leraren zonder grenzen :

IBAN : BE48 5230 8027 2427

BIC : TRIOBEBB

LET OP : steeds vermelden : Gift Lzg Hope For The Children

ZONDER FISCAAL ATTEST :        IBAN : BE43 9730 7786 8301

BIC : ARSPBE22