Hope for the children

Goedkeuring Koning Boudewijnstichting

juni 2013:

Ons project werd goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting.

Daar zijn wij heel blij om, het betekent dat ons project waardevol is. Heel belangrijk is dat bedrijven én privépersonen door deze erkenning voor hun giften een fiscaal attest kunnen krijgen. (giften vanaf 40€/j)

 Klik hier voor meer details indien u een gift wil doen

Na 2 jaar is dit project afgelopen. Nu kan je via Leraren zonder Grenzen een gift doen (en een fiscaal attest krijgen)

Opstart sociaal project

Juni 2013:

Bij ons bezoek in juni hebben we een sociaal project opgestart, omdat er in het dorp een aantal gezinnen in extreme armoede leven.

In Cambodja zijn er geen sociale voorzieningen zoals bij ons en daarom willen we een blinde vrouw , een gehandicapte vrouw en enkele mentaal zwakke mensen helpen door hen op regelmatige basis financieel te helpen.

Opening nieuw schoolgebouw met Miss België

2 juni 2013!

Op 2 juni werd het nieuwe schoolgebouw geopend!!

Dit in aanwezigheid van Miss België, die verantwoordelijk was voor de sponsoring van het gebouw.
Thierry, Sinthay, de districtsgouverneur, de minster van onderwijs en alle inwoners van het dorp waren erbij !
We hebben gezorgd dat alle inwoners, volwassenen en kinderen die dag een warme maaltijd kregen.

Hope for the children

Cheque van onze school in Waregem!


Juni 2013: Overhandiging cheque van onze school in Waregem

De kinderen van de Stedelijke Basisschool Guido Gezelle in Waregem hebben een bedrag van 2086.78 € ingezameld ten voordele van Rong Vean !
Daarvoor deden ze allerlei taakjes thuis en stopten ze het geld in een inzamelbus in de klas.
Er werd ook een sober maal georganiseerd en de oudsten hebben auto’s gewassen.
Op 27 juni werd een cheque van 2086.78 € overhandigd en de stad Waregem deed daar nog eens 1250 € bij, waarvoor onze beste dank !
Hope for the children

Aanstellen van een English teacher

Februari 2013:

We hebben een English Teacher aangesteld, die betaald wordt door het project.
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen een basiskennis van het Engels hebben, die een poortje opent naar de rest van de wereld….

Bouw van de school

Eind maart 2013:

Men is gestart met het bouwen van het nieuwe schoolgebouwtje.
Dit gebeurt door een bouwbedrijf dat gekozen werd door Sinthay en door de lokale mannen. Op die manier wordt het een stukje goedkoper.
Ondertussen is men al goed gevorderd en is de opening gepland op 2 juni.
In het gebouwtje bevinden zich 2 klassen ( een kleuterklas en een lagere klas ) en een ruimte voor de leerkrachten met didactisch materiaal.