Artikelen door admin

Met een groter team naar het overstroomde dorp

November 2013:  We zijn terug naar Rong Vean geweest en het dorp was overstroomd. Huisarts Mattijs en lerares Petra vergezelden ons. Deze keer hebben we aan de 25 armste families 50 kg rijst en een pot bonen kunnen geven. In deze periode van het jaar is er hongersnood in Rong Vean doordat de rijstvelden helemaal […]

Goedkeuring Koning Boudewijnstichting

juni 2013: Ons project werd goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Daar zijn wij heel blij om, het betekent dat ons project waardevol is. Heel belangrijk is dat bedrijven én privépersonen door deze erkenning voor hun giften een fiscaal attest kunnen krijgen. (giften vanaf 40€/j) Klik hier voor meer details indien u een gift wil doen […]

Opstart sociaal project

Juni 2013: Bij ons bezoek in juni hebben we een sociaal project opgestart, omdat er in het dorp een aantal gezinnen in extreme armoede leven. In Cambodja zijn er geen sociale voorzieningen zoals bij ons en daarom willen we een blinde vrouw , een gehandicapte vrouw en enkele mentaal zwakke mensen helpen door hen op […]

Opening nieuw schoolgebouw met Miss België

2 juni 2013! Op 2 juni werd het nieuwe schoolgebouw geopend!! Dit in aanwezigheid van Miss België, die verantwoordelijk was voor de sponsoring van het gebouw. Thierry, Sinthay, de districtsgouverneur, de minster van onderwijs en alle inwoners van het dorp waren erbij ! We hebben gezorgd dat alle inwoners, volwassenen en kinderen die dag een […]

Cheque van onze school in Waregem!

Juni 2013: Overhandiging cheque van onze school in Waregem De kinderen van de Stedelijke Basisschool Guido Gezelle in Waregem hebben een bedrag van 2086.78 € ingezameld ten voordele van Rong Vean ! Daarvoor deden ze allerlei taakjes thuis en stopten ze het geld in een inzamelbus in de klas. Er werd ook een sober maal […]

Aanstellen van een English teacher

Februari 2013: We hebben een English Teacher aangesteld, die betaald wordt door het project. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen een basiskennis van het Engels hebben, die een poortje opent naar de rest van de wereld….

Bouw van de school

Eind maart 2013: Men is gestart met het bouwen van het nieuwe schoolgebouwtje. Dit gebeurt door een bouwbedrijf dat gekozen werd door Sinthay en door de lokale mannen. Op die manier wordt het een stukje goedkoper. Ondertussen is men al goed gevorderd en is de opening gepland op 2 juni. In het gebouwtje bevinden zich 2 […]

De mensen uit het dorp

  Rong Vean is een einddorp aan de rivier. Aantal inwoners:  152 families, 792 inwoners Kinderen : 28 < 3 jr 135 ts 3 -12 jr : dit is onze doelgroep 100 ts 13-18 jr Gemiddeld inkomen van het dorp is 500 US dollar per jaar per familie, 400 euro , 33 euro/ maand. Familie […]

Ons eerste bezoek in nov 2012

In november 2012 hadden we een meeting met de chief, de ouderlingen van het dorp en met de directeur van de school. In dat gesprek hebben we hen gevraagd wat momenteel de grootste nood was, voor de school, voor het dorp. Hun antwoord was unaniem : een bijkomend gebouw voor de school, zodat alle klassen […]